Жария шарт

Қалалық велосипедтерді жалдаудың жария шарты

 

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы

 

Осы Жария шарты (бұдан әрі текс бойынша – Шарт) Жарғы негізінде әрекет ететін, «Астана LRT» ЖШС сенімгерлік басқаруға тиесілі бұдан әрі «Жалға беруші» деп аталатын, осы Шарттың шарттарына қосылған бұдан әрі «Жалға алушы» деп аталатын тұлғаның иелігінде және пайдалануында, қалалық велосипедтерді берудің жалпы шарттарын анықтайды. Шарт бойынша Жалға беруші мен Жалға алушы бірге «Тараптар» деп аталады.

 

 1. Терминдер мен анықтамалар

Жалдаушы - Шарттың негізінде және талаптарына сәйкес бірегей сәйкестендіру коды бар, велосипедті ақылы түрде уақытша иелену мен пайдалануға қабылдайтын тұлға (пайдаланушы).

Жалға беруші - Жалға алушыға велосипедті жалдау пунктінде ақылы түрде жалға беру арқылы уақытша иелену мен пайдалануға велосипед ұсынатын тұлға.

Велосипед - екі немесе одан да көп дөңгелегі бар (мүгедектерге арналған мүгедектер арбасынан басқа) және ондағы адамдардың бұлшықет күшімен басқарылатын көлік құралы.

Жалдау – велосипедті уақытша өтеулі иелену және пайдалану бойынша Жалдаушы мен Жалға беруші арасында қалыптасқан қатынастар.

Велосипедтерді жалға алу жүйесі - велосипедтерді уақытша иеленуге және пайдалануға арналған Велосипедтерді Жалдау жүйесінің инфрақұрылымының жиынтығы.

Велосипедтерді жалдау пункті – Велосипедтерді жалға беру жүйесінің (велостанциясының) инфрақұрылымының бөлігі, ол велосипедтер бастапқыда бекітілген велосипедтерді шығаруға және алуға арналған автоматтандырылған жүйе.

Велосипедші - велосипедті басқаратын адам.

Жүргізуші - көлік құралын басқаратын адам, жол бойымен мал, табын, жүк артылған, жегілген немесе мініс малдарын айдаушы.

Жаяу жүргінші – жолда көлік құралынан тыс жатқан және онда жұмыс жасамайтын адам. Жаяу жүргіншілерге мүгедектерге арналған кресло-арбаларда қозғалатын, велосипед, мопед, мотоцикл, шана, арба, балалар арбасын алып жүретін жеке тұлғалар теңестіріледі.

Жол-көлік оқиғасы – көлік құралының жолда жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған, адамның денсаулығына зиян келтіруге, қайтыс болуына, көлік құралдарының, құрылыстардың, жүктердің бүлінуіне не өзге де материалдық залал келтіруге әкеп соққан оқиға.

Көліктік бақылау департаменті – Жалға берушінің осы Келісімде қарастырылған велосипедтерді жалдау тәртібінің бұзылуын, соның ішінде: төлемнен жалтару, велосипедтерді, Қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беру, жалға берушінің меншігіне зиян келтірулерді бақылайтын және анықтайтын құрылымдық бөлімше

Тарифтер - Жалға беруші қолжеткізуге ақы төлеу шарттары мен мөлшерін, жалға алудың ақы төленбейтін бөлігін, жалдаудың уақыттық бөлігін, велосипедтерді жалдау ережелерін жалға алушы бұзған жағдайда айыппұлдардың мөлшерін (осы Шарттың 1-қосымшасы), велосипедтерді қайтару шарттары мен/немесе тәртібін белгілейтін құжат.

Сайт - жалға берушіні тіркеуге, жеке кабинетке кіруге, велосипед жалдау жүйесінің жұмыс істеуі аясында басқа ақпаратты алуға мүмкіндік беретін www.velobike.kz есептік-ақпараттық порталы.

Велосипедтерді жалдау жүйесінде тіркеу - Жалдаушының Веб-сайтта және Жалға берушінің мобильді қосымшасында тіркеу нысанын толтыру және осы Шарттың шарттарын қабылдау.

ID – велосипед жалдау жүйесінде тіркелгеннен кейін жалдаушыны анықтайтын бірегей код.

Карта – RFID-таңбасын есептеу арқылы велосипедті жалдау жүйесінде қосымша авторизациялау үшін контактісіз банктік/көлік карта.

PIN – велосипед жалдау жүйесіне кіру үшін бірегей ID растау коды.

Қолжетімділік – осы Шартқа 3-қосымшаға сәйкес жалдаушы таңдаған мерзімге велосипедтерді пайдалануға ID және/немесе Велосипедті пайдалану картасы арқылы қолжеткізу. Қолжетімділік тек Велосипедтерді жалдау маусымы кезінде ғана жарамды.

Қолжетімділік ақысы - Жалға алушының жалдау ақысын осы Келісімде белгіленген тәртіппен төлеуге бағытталған әрекеті.

Жалдау ақысы – Жалдаушы таңдаған кезең ішінде, Қолжетімділік бағасы мен 30 (отыз) минуттан асатын жалдау ақысының уақытқа негізделген бөлігін қоса Тарифтерде қарастырылған Жалдау төлемі

Жеке кабинет – Дербес шоттың ағымдағы жағдайы мен басқа да мәліметтерді қамтыған, сонымен қатар Жалдаушының Қолжетімділікке төлем жасауға мүмкіндік беретін уәкілетті Жалдаушыға қолжетімді Мобильді қосымшаның Сайттағы арнайы бөлімі.

Дербес шоты - Жалға алушыдан қаражат түскенін және жалдау ақысын төлеуге жұмсалған шығыстарды, осы Есептеу тәртібінде қарастырылған жағдайларда жеке жалдаушы үшін жеке ақпаратты есепке алу нысаны.

Касса – Жалға алушыға қолжетімділік ақысын төлеуге мүмкіндік беретін, велосипедтерді жалға беру жүйесінің инфрақұрылымының бөлігі.

Мобильді қосымша – Жалға алушыны тіркеуге, Жеке кабинетке қол жеткізуге, велосипедтерді жалдау жүйесінің жұмыс істеуі аясында басқа ақпаратты алуға мүмкіндік беретін мобильді операциялық жүйелерге арналған бағдарлама.

SMS хабарлама – бұл Жалға берушіден Жалдаушыға ұялы желі арқылы беруге арналған, белгілі бір ретпен жазылған әріптерден немесе таңбалардан тұратын қысқа мәтінді хабарлама.

Push-хабарлама – мобильді құрылғылардың экрандарына, соның ішінде бұғатталған кезде, сонымен қатар жұмыс істеп тұрған қосымшалар терезелерінің жоғарғы жағына жіберуге және орналастыруға арналған, жеткізілімі Жалға берушінің бастамасымен жүзеге асырылатын қысқа мәтінді және/немесе кеңейтілген ақпараттық ескерту (html-беті, суреттер және/немесе басқа мазмұн).

Велосипедтерді жалдау маусымы – велосипедтерді жалға беру жүйесі жұмыс істей бастаған сәттен бастап 31 қазанға дейінгі велосипедтерді жалдау жүйесінің жұмыс істеу кезеңі. Жалға беруші Сайтта хабарлағандай, ауа-райына немесе басқа жағдайларға байланысты маусым қысқаруы/ұзаруы мүмкін.

Диапазон – құлыптар-бұғаттағышымен жабдықталған, велосипед бекітілетін Велосипед жалдау пунктінің элементі (тұрақ орны).

 

 1. Шарттың мәні

2.1. Жалға беруші уақытша иеленуге және пайдалануға береді, ал Жалдаушы келесі мүлікті қабылдайды:

 - берілетін велосипедте көрсетілген мүкәммал нөмірі бар велосипед (бұдан әрі мәтін бойынша - Мүлік),

 

 

 1. Қалалық велосипедтерді жалдау шарттары

3.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес, бұл Шарт жария болып табылады.

Шартқа отыру үшін Жалға алушы Жалға берушіге өзінің жеке деректерін ұсынады, осылайша оның жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімін растайды.

3.2. Шарт Жалға алушыны велосипед жалдау жүйесіне тіркеген сәттен бастап жасалған болып саналады. Жалға алушы велосипедті Жалдау жүйесінде тіркелуі Жалға алушының Шарттың барлық шарттарымен танысып, толығымен және сөзсіз келісетіндігінің дәлелі екенін білдіреді. Қолжетімділік ақысын төлегеннен кейін, Жалға алушыға велосипедті алып, оны жалдауға мүмкіндігі беріледі. Қолжетімділік мерзімі оны төленген кезден бастап есептеледі.

          3.3. Велосипедтерді Жалдау жүйесіне тіркелу кезінде Жалдаушы өзінің есепке алу деректерін ұсынуға міндетті, ал Жалға беруші Жалдаушының өзі алған есепке алу деректерін тіркеуге және берілетін велосипедте көрсетілген мүкәммалдық нөмірі бар велосипедті уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенеді.

3.4. Велосипедтерді жалға алғанға дейін Жалға алушы тарифке және Келісім-шартқа қосылған есептеу тәртібіне сәйкес, өзіне сеніп тапсырылған мүлікті уақытша пайдалануға беруге және велосипедтерді пайдалану ережелерінде қарастырылған мерзімде оны жарамды күйде қайтаруға келісім береді.

3.5. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады:

 • Велосипедтерді жалдау қағидалары (1-қосымша);
 • Есеп айырысу тәртібі (2-қосымша);
 • Тарифтер (3-қосымша);
  • Жалдаушы Жалға берушіге Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ көрсетілген мерзім өткеннен кейін үш жыл ішінде өзінің дербес деректерін (дербес деректерді қорғау) өңдеуге келісім береді. Дербес деректер мыналарды қамтиды: тегі, аты, әкесінің аты, мекенжайы, байланыс деректері (телефон нөмірі, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, әлеуметтік желілердің мекенжайы (олар болған жағдайда) және т. б. сияқты байланыстың қосымша тәсілдері), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (төлқұжаты/жеке куәлігі), тіркеу кезінде көрсетілген немесе Шартты орындау барысында Жалға беруші алған ол туралы өзге де ақпарат. Велосипедтерді жеңілдетілген тарифтер бойынша пайдалану үшін Жалдаушы студенттік билетті, зейнетақылық куәлікті, 3 (үшінші) топтың мүгедектігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Келісім Жалдаушы Шартты орындау мақсатында Жалдаушының дербес деректерін өңдеу мақсатына жеткенге дейінгі мерзімге береді. Жалдаушы оның дербес деректерін өңдеу «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының талаптарына сәйкес жүзеге асырылатыны туралы, сондай-ақ осы дербес деректерді өңдеуге келісімді Жалға берушіге келісім қайтарып алынған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабарлама жіберу арқылы Жалдаушының қайтарып алуы мүмкін екендігі туралы хабардар етіледі.
  • Жалға алушы велосипедтерді Жалға алу жүйесінде тіркелу кезінде көрсетілген ұялы телефон нөмірінен, жүйеге кіру үшін төлем туралы және велосипедтерді жалдаумен байланысты басқа да (жалдаудың басталуы мен аяқталуы, жалдаудың ақысыз уақыты, жалдау мерзімі мен құны, жаңа тарифтер, жалдау шарттарының бұзылуы) ақпараттық хабарламалармен Жалға берушіден SMS хабарламаларын және/немесе Push хабарламаларын алуға келіседі. Жалға алушының жеке деректерін жалға беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Келісімде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария ете алмайды.

 

 1. Жалға алушының құқықтары мен міндеттері

4.1. Жалдаушы мүлікті оның мақсатына дәл сәйкес пайдалануға және мүлікке қандай да бір конструкциялық өзгерістер енгізбеуге, мүлікті үшінші тұлғалардың пайдалануына, оның ішінде өтеусіз, Шарт бойынша өз міндеттерін үшінші тұлғаларға бермеуге, мүлікті кепілге беруге немесе мүлікті өзгеше түрде билік етуге міндетті. Велосипедті қалыпты тозуды есептемегенде, техникалық пайдалану қағидаларын және жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып ғана пайдалануға; 

4.2. Жалдаушы өзінің дербес деректері мен тіркеу кезінде көрсетілген өзге де ақпараты өзгерген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Жеке кабинетінде өзгерістер енгізіп, оның өзі туралы мәліметтеріне тиісті өзгерістер енгізуге міндетті. 

4.3. Жалдаушы Сайтта Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын жаңартылған шарттарды, Шарт тармақтарын және/немесе қосымшаларды өз бетімен қадағалауға міндетті. 

          4.4. Жалдаушы осы Шартқа қоса берілген велосипедтерді жалдау қағидаларын сақтауға міндетті.

          4.5. Топтық сырғанау жағдайында Жалдаушы алда келе жатқан нұсқаушыдан немесе топтың қатысушысынан кемінде 1 (бір) метр, сондай-ақ жаяу жүргіншілерден, автомобильдерден және өзге де көлік құралдарынан кемінде 1,5 метр қашықтықты сақтауға міндетті. Жалдаушы нұсқаушының артынан басып озбастан қозғалуы тиіс екендігі туралы хабардар етілді.

4.6. Жалдаушы Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережелерімен (бұдан әрі - ЖҚЕ)  өз бетінше танысуға міндетті және келесі ережелерді сақтауға:

 • Велосипедшілер велосипед жолымен, велосипед қозғалысы жолағымен, ал олар болмаған кезде - жолдың жүру бөлігінің оң жақ шетінде, оның ішінде бағдарлық көлік құралдарына арналған жолақпен не жол жиегінде, тротуары немесе жаяу жүргіншілер жолы бойымен жаяу жүргіншілердің жүруіне қауіп төндірмей жүреді.
 • Жүру бөлігінің оң жақ шеті, маршруттық көлік құралдарының жолағы, он төрт жасқа толмаған велосипедшілердің жиегі бойынша жүруге жол берілмейді.
 • ЖҚЕ-нің14 тақтайшасы 4.5 белгісімен белгіленген велосипед қозғалысы жолағы бар жолдарда қозғалыс жүзеге асырылмайды және мопедтерден басқа, осы жолақта басқа көлік құралдарының тоқтауы жүргізілмейді.
 • Егер 7.14-тақтайшасы 4.5-белгімен белгіленген жолақ жолдың қалған жүріс бөлігінен таңбаның үзік сызығымен бөлінген болса, онда бұрылыстар кезінде көлік құралдары оған қайта сапқа тұрғызылады. Сондай-ақ мұндай жерлерде жолға кіру кезінде және жолдың жүру бөлігінің оң шетінен жолаушыларды отырғызу және түсіру үшін осы жолаққа кіруге рұқсат етіледі.
 • Велосипедшілер жолда бір қатарға қозғалады.
 • Велосипедшілердің, көлік арбаларының (шаналардың), жүк артылған, жегілген немесе мініс жануарларының колонналары жолдың жүру бөлігі бойынша қозғалыс кезінде он велосипедші, мініс және жүк артатын жануарлар мен бес арбадан (шанадан) топтарға бөлінуі тиіс. Басып озуды жеңілдету үшін топтар арасындағы қашықтық 80-100 (сексен-жүз) метр болуы тиіс.

4.7. Жалдаушыға велосипедті басқару кезінде:

 • кем дегенде бір қолмен рульді ұстамай жүруге;
 • жолаушыларды тасымалдауға;
 • ұзындығы немесе ені бойынша габариттен елу сантиметрден артық болатын жүкті немесе басқаруға кедергі келтіретін жүкті тасымалдауға;
 • қатар велосипед жолы болған кезде жолда жүруге;
 • трамвай қозғалысы бар жолдарда және осы бағытта қозғалуға арналған бір жолақтан артық жолақтары бар жолдарда солға бұрылуға немесе бұрылуға;
 • велосипедпен немесе мопедпен пайдалануға арналған тіркемені сүйретуден басқа, велосипедтер мен мопедтерді, сондай-ақ велосипедтермен және мопедтермен сүйретуге;
 • жаяу жүргіншілер жолымен жүруге тыйым салынады;
 • 16 (он алты) жасқа толмаған кәмелетке толмағандарға велосипедтерді пайдалануға рұқсат етілмейді;
 • жол қиылысынан тыс орналасқан жолмен велосипед жолының реттелмейтін қиылысында велосипедтер мен мопедтердің жүргізушілері осы жолмен жүріп келе жатқан көлік құралдарына жол беруге тиіс.

4.8. Жалдаушыға магниттік карталарды металл заттарға (кілттер, монеталар, темір салпыншақтарға және т.б.), радиоқабылдағыштарға, мобильді құрылғыларға (планшеттер, ұялы телефондар, қысқа толқынды пештер және т. б.) жақын ұстауға тыйым салынады. Жоғарыда аталған талаптарды сақтамаған жағдайда, Картаның (жүйе пайдаланушысының картасы) ажыратуға әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда жауапкершілік Жалдаушыға жүктеледі.

4.9. Жалға алушы Жалға берушінің Көліктік бақылау департаменті қызметкерінің бірінші талабы бойынша велосипедті тоқтатуға және велосипедке иелік ету мен оны пайдалану заңдылығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Велосипедке иелік ету және оны пайдалану заңдылығын растайтын құжаттар: жеке куәлік, төлқұжат, зейнетақы кітапшасы, студент картасы және басқа жеке құжаттар, Жалға алушыны велосипед жалдау жүйесіне тіркеу кезінде пайдаланылады.

 

 1. Жалға берушінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Жалға алушы осы Шартта белгіленген барлық шарттар мен міндеттемелерді сақтаған жағдайда, Жалға беруші:

 • велосипедті жалға беру Ережелеріне сәйкес (1-қосымша) велосипедті жалға беруге міндетті.

5.2. Жалға берушінің Шарттың талаптарына, оның ішінде Шарттың тікелей бөлігі болып табылатын, барлық қосымшаларға өзгерістер енгізуге құқығы бар. Бұл ретте Жалға беруші тиісті редакция (тиісті редакциялар) күшіне енгенге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Шарттың өзгертілген редакциясын және/немесе оның кез келген бөлігін, және/немесе оған қосымшаларды www.velobike.kz сайтында орналастырады.

5.3. Осы Шарттың талаптарын, сондай-ақ осы Шарттың қосымшаларында көрсетілген ережелерді бір немесе одан да көп рет бұзған жағдайда, Жалға берушінің Жалдаушыны кез келген қолжетімді байланыс тәсілімен хабардар ете отырып, осы Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға құқығы бар.

5.4. Жалға алушы Жалға берушінің велосипедін иелену және пайдалану заңдылығы бойынша велосипедті пайдалану кезінде тоқтатып, велосипедке иелік ету және оны пайдалану заңдылығын растайтын құжаттарды тексеруге құқылы, сонымен бірге құжаттарды тексеруге кеткен уақыт Жалдаушыға өтелмейді.

 

 1. Шарттың қолданылу мерзімі

6.1. Шарт Жалдаушыны тіркеген сәттен бастап, Жалдаушының есептік деректерін www.velobike.kz сайтта белгіленген тәртіпте толтырған және Жалдаушыны белсендірген сәттен бастап жасалған болып саналады. Шарт белгіленбеген мерзімге жасалған болып есептеледі.

 

 1. Шартты тоқтату негіздері

7.1. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздер бойынша не егер Тараптардың бірі осы Шарттың талаптарын, сондай-ақ осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген ережелерді бұзған жағдайда біржақты тәртіппен тоқтатылады.

 

 1. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Жалдаушы Шарт бойынша мынадай жауапкершілікте болады: велосипедті пайдаланғаннан кейін, Велосипедті жалдау пунктіне жарамды күйде қайтаруға міндетті. Жалдаушы велосипедке Жалдаушының кінәсінен зақым келтірілген жағдайда толық материалдық жауаптылықта болады.

8.2. Егер велосипед Велосипедтерді жалға беру пунктіне (велостанциясына) жалға беру басталғаннан бастап 24 (жиырма төрт) сағаттан кейін Тарифтерде (3-қосымша) көрсетілген айлық жазылымға қайтарылмаған болса, ұрланған деп саналады.

Кеш қайтарылған жағдайда (велостанцияда велосипед алған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағаттан кейін), Жалға алушы осы Шарттың 3-қосымшада көрсетілген айыппұлды және жалдаудың нақты құнын төлеуге міндетті.

8.3. Жалға беруші жалға алу уақыты бойы Жалдаушының денсаулығы мен мүлкі үшін жауапты болмайды.

8.4. Жалға алушы сапар барысында өзінің іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін (осы әрекеттер немесе әрекетсіздіктер қасақана немесе байқаусызда болған немесе апат салдарынан болғанына қарамастан), Жалға алушының немесе үшінші тұлғаның және Жалға берушінің денсаулығына және Мүлкіне келтірілген, келтірілуі мүмкін болған залал үшін барлық қауіп пен жауапкершілікті өз мойнына алады.

8.5. Жалға беруші, оның жұмысшылары мен өкілдері зиян, залал, зақымдану, сыну және шығындар үшін, сондай-ақ Жалдаушының велосипедпен сырғанау кезінде кез келген үшінші Тарапқа, сондай-ақ велосипедпен сырғанаудың кез келген басқа түрде қолдану, сондай-ақ тестілік немесе топтық сырғанау, экскурсия немесе велосипедпен сырғанаудың кез келген басқа түрде қолдану кезінде велосипедтерді жалға беру жүйесін пайдаланушының келтірілген және/немесе алған жарақаттары үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

8.6. Жалға алушы  Велосипедтерді жалдау жүйесіне тіркелген кезде және велосипедті пайдаланған кезде оның құқық қабілеттілігімен шектелмегенін, есірткілік, уытты, алкогольді мастану күйінде еместігін, денсаулық жағдайы бойынша өз құқықтарын жүзеге асыра алатынын және міндеттерін орындай алатынын, осы Келісімнің мәнін түсінуге кедергі келтіре алатын ауру-сырқаттармен ауырмайтынын растайды, сонымен қатар түрлі жағдайлардың тоқайласуы немесе арам ниетті келісімнің, қатердің, зорлық-зомбылықтың, алдаудың, адасу ықпалында болмағанын және Велосипедтерді жалдау жүйесінің Велосипедін қауіпсіз басқара алатынын растайды.

8.7. Жалданушы жүкті әйелдерге, сондай-ақ эпилепсиямен, жүрек және жүйке жүйесі ауруларымен ауыратын науқастарға велосипедтерді жалдау жүйесінің велосипедінде жүруге үзілді-кесілді тыйым салынғаны туралы хабардар етіледі, бұл тармақ сақталмаған жағдайда Жалданушы өз бетінше жауапты болады.

8.8. Жалдаушы велосипедті және/немесе Қолжетімділікті үшінші тұлғаға берген жағдайда, сондай-ақ Жалға берушіге велосипедтің жоғалғаны немесе үшінші тұлғаның велосипедті ұрлағаны туралы хабардар етпеуінен пайда болған әрекетсіздік, Жалдаушы Жалға берушіге осы Шарттың шарттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.

8.9. Егер Жалданушының келісімімен тур/сапар кезінде тегін фототүсірілім жүргізілген болса, Жалға алушы Жалға берушінің бұл фотоматериалдарды жарнамалық және ақпараттық мақсаттарда пайдалануына қарсылық білдірмейді.

8.10. Жалға алушы Жалға берушіге осы Келісімнің шарттарын орындамаған жағдайда Жалға берушіге мүлікті жалға беруден бас тартуға (соның ішінде Қолжетімділікті бұғаттауға) құқылы.

 

 1. Шарттың өзге талаптары

9.1. Мүліктің болжамды құны Шарт жасасу күніне байланысты уақытша иеленуге және пайдалануға берілген Мүліктің нарықтық құны.

9.2. Егер Шарттың қандай да бір тармағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келген жағдайда, Тараптардың құқықтық қатынастары Тараптардың бастапқы мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

9.3. Жалға беруші тарапынан Жалдаушының Шарттың қандай да бір тармағын мүлтіксіз орындауын қамтамасыз етудің болмауы Жалға берушінің осы тармақ ұсынатын құқықтардан бас тартуы ретінде қарастырылмауы тиіс.

9.4. Хабарламалар мен хаттар Жалдаушының назарына тиісті түрде жеткізілген деп есептеледі, ал Жалдаушы тиісінше, Жалдаушының Жеке кабинетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына және/немесе SMS/Push хабарлама арқылы немесе жалдаушы тіркелген әлеуметтік желілерде хабарламалар жіберу және/немесе оларды Жалдаушының Жеке кабинетінде жалға алушының www.velobike.kz. сайтында орналастыру арқылы хабардар етілген (хаттар мен хабарламалар алған), тиісінше, хабардар етілген (хаттар мен хабарламалар алған) деп есептеледі.

9.5. Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

9.6. Қордың заңды мекенжайы Шарт жасасу орны болып табылады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 34.

9.7. Осы Шартты жасаса отырып, Жалдаушы кәмелетке толған болып табылатынын және Шарттың мазмұнын толық түсінетінін растайды. Оған барлық нұсқаулар толық түсінікті, сондай-ақ велопрокат жүйесінің велосипедін өз бетінше басқаруға жеткілікті дайындалғаның сезінетінін және оның денсаулық жағдайы оған жүйенің велосипедін қауіпсіз басқаруға мүмкіндік беретінін растайды.

9.8. Осы Шарт ҚР АК 387-бабына, «ҚР Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігібар серіктестіктер туралы» Заңына қарама-қайшы келмейтін, заңның нормаларына, сонымен қатар «Астана LRT » ЖШС-ның жарғысына сәйкес құрылған, жария болып табылады.

 

 • Тараптардың деректемелері

«Жалға беруші»:

 

«Астана LRT» ЖШС

 

Заңды мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ.,

Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 34;

ЖСК: KZ126018821000662921

Кбе 17

БСН: 110540005586

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК: HSBKKZKX

E-mail: info@velobike.kz

Сайты: www.velobike.kz

 

 

 

Қалалық велосипедтерді жалдау жүйесін пайдалану шартына 1-қосымша

 

ВЕЛОСИПЕДТЕРДІ ЖАЛДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

 

 1. ВЕЛОСИПЕДТІ ЖАЛҒА БЕРУ ТӘРТІБІ

1.1. Жалға беруші Велосипедтерді жалдау маусымы кезінде тәуліктің кез келген уақытында велосипедтерді жалға алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

1.2. Велосипедті жалға беруді Жалға беруші Жалдаушыға Велосипедтерді жалға беру пунктінде жүзеге асырады.

1.3. Жалдаушы Жалға берушіге велосипедті қайтару кезінде кез келген Жалдау пунктінің бос орны бар Диапазонына  қайтаруға құқылы.

1.4. Жалдаушы велосипедті тіркеуден және 2-Қосымшада көзделген шарттар орындалғаннан кейін жалға алуға мүмкіндік алады.

1.5. Сәтті тіркелгеннен кейін Жалдаушы Жалдаушыны авторизациялау үшін қажетті және Жалдаушыға  Велосипедтерді жалға беру пунктіндегі Диапазонның құлыптар-бұғаттағыштарын велосипедтерді құлпын ашу үшін пайдаланылатын карта/логин және PIN-кодты алады.

1.6. Алынған Қолжетімділігін құпияда сақтау керек. Жалдаушы Қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Жоғалған (берілген) Қолжетімділікті үшінші тұлғалардың пайдалануы нәтижесінде Жалға берушіге келтірілген зиян үшін Жалдаушы жауапты болады. Қолжетімділік жоғалған жағдайда Жалдаушы бұл туралы оларды бұғаттауды жүзеге асыру үшін Жалға берушіге дереу хабарлауға міндетті.

1.7. Жалдаушы велосипедті Жалға алу маусымы кезінде тәуліктің кез келген уақытында велосипед жалдауға және оны Жалдаушы таңдаған мерзімге осы Шарттың 3-қосымшасына сәйкес Нұр-Сұлтан қаласы аумағында пайдалануға құқылы.

1.8. Бір уақытта Жалдаушы 1 (бір) артық емес велосипедті жалға алуға құқылы.

1.9. Жалдау уақытын есептеу Қолжетімділік арқылы Жалдаушыны сәтті авторизациялағаннан кейін кез келген Жалдаушыға  велосипедті Диапазоннан шығарылған сәттен басталады және велосипедті бос диапазонда орнатқан кезде аяқталады. Велосипедтерді жалға беру пунктінде орналастырған сәттен бастап тоқтатылады. Велосипед дисплейінде жазулар көрсетілгеннен кейін жалға алу толық аяқталды деп есептеледі: "Қайтару. ОК. Сау болыңыз", осы рәсімнен кейін "ОК" батырмасын басу және велосипед дисплейінде "1. RFID карта бойынша" "2. SMS арқылы" деген жазудың бейнеленуін күту қажет.

1.10. Велосипедтің құлпын ашу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

 • Велосипедті таңдау
 • Ақаулықты көзбен қарау
 • Велосипедтің дисплейіндегі "ОК" түймесі басу
 • «2. ID» сәйкестендіру нұсқасын таңдаңыз
 • ID енгізіңіз
 • PIN енгізіңіз
 • Дыбыс сигналын және велосипедтің дисплейде «Старт сәтті өтті, сәт сапар болсын!» деген хабарламаның күту қажет.
 • Велосипедтің рөлін ұстап, өзіне тартыңыз және велосипедті 30 секунд ішінде алу
 • Жалдау басталды!

1.11. Велосипед қайтару кезінде Жалдаушы келесі әрекеттерді жасауы тиіс:

 • Жалға алу пунктінде бос Диапазонын табу
 • Велосипедті тірелгенше Диапазонға сырғыту
 • Дыбыс сигналын және велосипедтің дисплейде "Қайтару ОК, сау болыңыз" деген хабарламаның күту
 • Велосипедтің панеліндегі "ОК" түймесі басу
 • Жалға алудың аяқталғаны туралы ұялы нөмірге SMS/Push-хабарлама күту
 • НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кез келген басқа хабарлар Жалға беру аяқталмағанын білдіреді

1.12. Таңдалған велосипедті бұғаттаудан шығарғаннан кейін бірден Жалдаушы велосипедтің техникалық жай-күйін тексеруге және қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда бұл туралы Жалға берушіге дереу хабарлауға, сондай-ақ велосипедті бос Диапазонға қайтаруға міндетті. Бұл ретте Жалдаушы басқа еркін велосипедті жалға алуға құқылы.

1.13. Жалға алу кезінде Жалдаушы велосипедке осындай күтім жасау, оның сақталуы, ұқыпты пайдалану, велосипедке келтірілген залал үшін, сондай-ақ велосипедті пайдалануға байланысты үшінші тұлғалардың денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал үшін өзіне толық жауапкершілік алады.

1.14. Жалға алу кезінде велосипедтің кездейсоқ зақымдау немесе істен шығару қаупін Жалдаушы көтереді.

1.15. Жалға алынған велосипедті пайдалану кезінде Жалдаушы жол қозғалысы ережелерін сақтауға міндетті.

1.16. Жалдаушы велосипедті Жалға берушіге тиісті жиынтықта техникалық жарамды күйде қайтаруға міндетті. Қайтарылатын велосипед таза күйінде болуы керек. Велосипедтің техникалық жай-күйі оның қалыпты тозуын ескере отырып, Жалдау пунктінде жинау сәтіндегі техникалық жай-күйіне сәйкес болуы тиіс.

1.17. Велосипедті Диапазонда бекіту мүмкін болмаған жағдайда, Жалдаушы Жалға берушіге қолдау көрсету қызметінің операторына хабарласып, одан әрі қарай жасайтын әрекеттер туралы нұсқаулар алуға міндетті. Қолдау көрсету қызметі операторының рұқсатымен Велосипедке Велосипедтің тұтқасына кіріктірілген арқанды қолдана отырып, Жалдау пункті бекітілген құрылымға бекіту арқылы қоюға болады. Жалдаушы велосипедтің тұтқасынан арқанды алып, оны тұтқа астындағы жақтаудағы тесікке салып, OK түймесін басып, PIN-кодты енгізіп, OK түймесін қайтадан басып, Велосипедтің тұтқасында орналасқан дисплейде «Құлыпталды» деген хабарламаны күтіп және велосипедтің мықтап бекітілгеніне көз жеткізу қажет.

Шарттың осы тармағының талаптарын орындау Велосипедті Жалға берушіге жалға беру мерзімін белгілеу үшін қажетті шарт болып табылады.

1.18. Жалдаушы жалға алынған велосипедтің тораптарын, бөліктерін өз күшімен және/немесе үшінші тұлғалардың күшімен ауыстыруға құқылы емес. Ауыстырылған тораптары, бөліктері бар велосипед қайтарылған жағдайда Жалдаушы 2-қосымшаның 5.4-тармағында көзделген тәртіппен түпнұсқалық тораптардың, бөлшектердің құнын Жалға берушіге өтейді.

1.19. Жалға берушіге материалдық залал келтіру:

 • Мүліктің кездейсоқ зақымдануы;
 • үшінші тұлғалардың немесе Жалдаушының өзінің Мүлікті істен шығаруы;
 • Жалдаушыда Мүлікті/бөлшегі ұрлау;

Жалдаушы Жалға берушіні телефон арқылы материалдық залал келтірілгені туралы дереу хабардар етуге және тиісті оқиға басталған сәттен бастап 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде Жалға берушіге осындай оқиғаның мән-жайларын (уақыты, орны, қатысушылары және т.б.) егжей-тегжейлі сипаттай отырып түсініктемелер беруге міндетті. Көрсетілген түсініктемелер Жалға берушінің орналасқан мекенжайы бойынша Жалдаушының қолы қойылып, жазбаша нысанда беріледі. Осы тармақта көрсетілген материалдық залал Жалға берушіге келтірілген кезде Жалдаушы 2-қосымшада белгіленген тәртіппен айыппұл төлейді.

 

 1. БАСҚА ШАРТТАР

2.1.  Тыйым салынады:

2.1.1. 16 (он алты) жасқа толмаған адамдарға велосипедті жалға алу.

2.1.2. Велосипедті алкогольдік немесе өзге де мас күйінде жалға алуға.

2.1.3. Жалға алынған велосипедпен басқа адамдарды, оның ішінде балаларды тасымалдауға тыйым салынады.

2.1.4. Жалға алынған велосипедпен жылдам автомагистральдарға шығу.

 

 

Қалалық велосипедтерді жалдау жүйесін пайдалану шартына 2-қосымша

 

 

ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

 

 1. ЖАЛДАУ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ

 

1.1. Жалдау құны тарифтерде көрсетілген тарифтерге (бағаларға) сәйкес анықталады (3-қосымша). Жалдау тарифтері теңгемен көрсетіледі. Ағымдағы тарифтер туралы ақпарат сайтта орналастырылады.

1.2. Жалға беруші Жалдаушыны сайтта және /немесе жалдау орындарында жаңа тарифтердің қолданылуының нақты басталған күнін көрсете отырып, жалдау тарифтерінің өзгергені туралы хабарлама жариялау арқылы хабардар етеді.

 

 1. ЖАЛДАУ АҚЫСЫН АЛУ

 

2.1. Жалдау ақысын алу Жалдаушының Жеке шотынан ақша қаражатын есептен шығару жолымен жүргізіледі.

2.2. Шартта жалдау үшін аванстық төлем жүйесі қарастырылған. Велосипедті жалға алу үшін Жалдаушы өзінің Жеке шотында таңдалған кезең үшін абоненттік төлем үшін жеткілікті мөлшерде, сондай-ақ жалдау ақысының уақытпен бөлігі үшін (жалдаудың жоспарланған уақыты) ақшалай қаражаттың болуын қамтамасыз етуі тиіс.

2.3. Жалдаушының Жеке шотынан ақша қаражатын жалдау және есептен шығару үшін есептеу:

2.3.1. Жалдау ақысы – Жалдаушы таңдаған кезең үшін жалдау төлемінің тіркелген бөлігін өзінің Жеке шотына енгізгеннен кейінгі күннен кейінгі күні 00 сағат 00 минутта.

2.3.2. Жалдау ақысының уақыт бойынша бөлігі – Жалдаушы велосипедті нақты пайдаланған күннен кейінгі күннің 00 сағат 00 мин.

2.4. Ақша қаражатының қолда бар қалдығы, ақша қаражатын есептен шығару және Жалдаушының төлемдері бойынша ақпарат оның Жеке шотында көрсетіледі.

2.5. Жалға берушінің есеп айырысу-ақпараттық жүйесіндегі Жалдаушының Жеке шоты Жалдаушыны тіркеу кезінде құрылады. Жеке шоттың көрсеткіштері жалға алу уақытын анықтау және Жалдаушы мен Жалға беруші арасында қаржылық есеп айырысуларды жүргізу үшін негіз болып табылады.

2.6. Жалдаушы ағымдағы ақпаратты уақтылы алу үшін өзінің Жеке шотының жай-күйін үнемі тексеруге міндеттенеді.

 

 1. ЖАЛҒА АЛУ ТӨЛЕМІ

 

3.1. Жалдаушы Жалға беруші есептеген кезде жалдау және айыппұл санкцияларын төлеу үшін дербес шоттың теңгерімін уақтылы толтыруға міндетті.

3.2. Жалдаушы төлемді қолма-қол/қолма-қол емес тәсілмен Кассада жүргізеді.  Бұл ретте Жалдаушы өзінің банктік картасын пайдалана отырып, есеп айырысуды жүзеге асыру шарттарымен, оның ішінде алынатын комиссиялардың мөлшерімен, төлемдерді жүзеге асыру мерзімдерімен дербес танысуы тиіс. Жалға беруші Жалдаушының банктік картасын эмиссиялаған Банк белгілеген комиссия мөлшеріне жауап бермейді.

 

 1. ТҮСКЕН ТӨЛЕМДЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ

 

4.1. Жалдаушының төлемдері банктен қордың есеп айырысу шотына ақша қаражатының түскені және Жалдаушыны бір мәнді сәйкестендіруге және төлемнің тағайындалуын мүмкіндік беретін құжаттар түскені туралы үзінді көшірмені алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей оның Жеке шотында есепке алынады.

 

 1. БАСҚА ШАРТТАР

 

5.1. Жалдаушы Жалға берушінің өзінің техникалық қаражатымен жалдау уақытын есепке алуды жүзеге асыратыны және Жалдаушының Жеке шотында тиісті деректерді көрсететіні, сондай-ақ Жалдаушының Жеке шотының жай-күйін бақылауды жүзеге асыратыны туралы хабардар етілген.

5.2. Жалдаушыдан ақша қаражаты түскен кезде және оның Жеке шотының теріс балансы болған кезде бірінші кезекте Жалдаушының Жалға беруші алдында бұрын пайда болған берешегі (бұрын пайда болған берешек сомасына ең ерте төлем), Жалға беруші оларды есептеген кезде айыппұл сомасын қамтитын өтеледі.

5.3. Жалдау мүмкіндігін шектеу.

5.3.1. Егер жалдау үшін ақша қаражатын есептеу және есептен шығару сәтінде Жалдаушының Жеке шотының теңгерімі нөлдік немесе теріс болса, Жалға беруші Жалдаушының жалға алу мүмкіндігін шектейді.

5.3.2. Жалдау мүмкіндігін шектеу берешекті өтегеннен кейін және жеке шотқа таңдалған кезеңдегі абоненттік төлемнен кем емес мөлшерде аванс енгізілгеннен кейін ғана алынады. Шектеуді алып тастау Жалдаушының Жеке шотына шектеуді алып тастау үшін жеткілікті ақша қаражаты түскен сәттен бастап 2 (екі) сағат ішінде жүзеге асырылады.

5.3.3. Ақша қаражатын енгізуді күтудің ең ұзақ мерзімі осы Қағидалардың 5.3.-тармағының 5.3.2-тармақшасына сәйкес Жалдаушыны хабардар еткен сәттен бастап 1 (бір) күнді құрайды.

5.4. Жалдаушы велосипедке зиян келтірген, велосипедті кездейсоқ зақымдаған немесе істен шығарған, велосипедті Жалдаушы кешігіп қайтарған жағдайда Жалға беруші Жалдаушыдан тарифтерде (3-қосымша) және осы Қағидаларда көзделген мөлшерде ақша қаражатын алады. Велосипед сынған жағдайда алынатын ақша қаражатының сомасы жаңа велосипедті сатып алу немесе қалпына келтіру жөндеуін жүргізу бойынша, оның ішінде үшінші тұлғаларды тарта отырып, Жалға беруші көтерген шығыстардың мөлшерімен айқындалады. Жалдаушы велосипед қайтарылған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде өзінің Жеке шотында осы тармақта көрсетілген төлемдерді төлеу үшін жеткілікті мөлшерде ақша қаражатының болуын қамтамасыз етуге тиіс.

5.5. Картасы жоғалған жағдайда кейінгі Қолжетімділік ID түрінде ұсынылады. Бұл ретте өтемақы төлеу Жалдаушыны осы Ережелерінің 5.4-тармағында көзделген тәртіппен Жалға беруші анықтаған үшінші тұлғалардың жоғалған (берілген) Қолжетімділікті пайдалана отырып, велосипедті жалдау нәтижесінде оған келтірілген залал сомасын Жалға берушіге өтеу міндетінен босатпайды.

5.6. Жалдаушы 1-қосымшаның 1.16-тармағында белгіленген үшінші тұлғалардың немесе Жалдаушының өзінің велосипедке залал келтіру, велосипедті кездейсоқ зақымдау немесе істен шығару фактісі бойынша, сондай-ақ Жалдаушыдан велосипедті ұрлау фактісі бойынша түсініктемелерді ұсыну мерзімін бұзған жағдайда, Жалға беруші Жалдаушыдан осы жабдықты дайындаушы компания орналасқан елден тасымалдауды және кедендік рәсімдерді ескере отырып, велосипед құнының мөлшерінде айыппұл алады .

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайлар туындаған кезде Жалдаушы Жалға беруші тиісті талап қойған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде айыппұл сомасын төлеуге міндетті.

5.7. Велосипедті тұрақ Диапазонда дұрыс тұрақтамаған жағдайда, жалға алу аяқталмайды, осыған байланысты жалға алу кезінде бірдей теңгерім сомасы есептен шығарылады. Жалға алудың сәтті болуы туралы дисплейде "Қайтару ОК. Сау болыңыз" хабарламасының пайда болуын және жалғыз  ұзақ сигналды күт қажет . Жалға алу қате аяқталған жағдайда-үш реттік сигнал естіледі және "Бұғаттау қатесі", "Танылмаған станция" тұрақ қатесі туралы хабарлама дисплейде көрсетіледі. Егер велосипед дұрыс орнатылмаса және станцияда мұндай позицияда қалдырылса, оны бұрын пайдаланған Жалдаушы велосипедтің жоғалғаны немесе ұрланғаны үшін толық материалдық жауаптылықта болады.

5.8. Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде, осындай тоқтату негіздеріне қарамастан, Жалдаушының Жеке шотында қалған, ол уақыт бойынша бөлік ретінде енгізген ақша қаражаты, акция шеңберінде Жалға беруші есептеген ақша қаражатын қоспағанда (акция талаптарына байланысты) Жалдаушыға қайтарылады.

5.9. Ақша қаражатын қайтару Жалдаушының өтініші негізінде қолма-қол/қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы шарт тоқтатылған күннен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

5.10. Жалдаушының Жеке шотына ақша қаражатын есептеу, ішінара есептеу не есепке алмау жөніндегі талаптарды Жалға беруші Шартта көзделген тәсілмен (банк картасынан) төлеген жағдайда ғана қабылдайды.

5.11. Жалға беруші Жалдаушының талаптарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде қарайды. Шағымға жауап алу орны-Жалға берушінің орналасқан мекенжайы бойынша орналасқан кеңсесі.

5.12. Жалдаушының қате жүргізілген есептеулер немесе жалдауға байланысты өзге де ақшалай (қаржылық) талаптар туралы талаптары танылған жағдайда, Жалға беруші осындай талаптарды тану сәтінде танылған талаптардың сомасына барабар ақшалай соманы Жалдаушының Жеке шотына аударады. Жалдаушының талаптарын мойындау сәті оның электрондық поштасына және/немесе SMS осындай тану туралы хабарламаны жіберу сәті болып саналады. Бұл ретте мұндай хабарлама Жалдаушының шағымына Жалға берушінің жазбаша жауабы болып есептеледі.

 

Қалалық велосипедтерді жалдау жүйесін пайдалану шартына 3-қосымша

 

ТАРИФТЕР

 

 1. АЙ САЙЫНҒЫ АБОНЕМЕНТТЕР

 

Абонементі

Тарифтік жоспар

Құны, теңге

1

Стандартты

Ай сайынғы абонементі

2 500

Тоқсандық абонементі

6 000

Маусымдық абонементі

10 000

2

Жеңілдік *

Тоқсандық абонементі

3 000

Маусымдық абонементі

5 000

* Зейнеткерлер, студенттер, 3 топ мүгедектері

(растаушы құжаттарды ұсынған кезде) 50% жеңілдік тек тоқсандық және жылдық абонементтерге қолданылады.

Велосипедтерді жеңілдік тарифтері бойынша пайдалану үшін Жалдаушы студенттік куәлікті, зейнетақы куәлігі, 3- топтағы мүгедектігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет.

Шоттағы минималды теңгерім – төмендетілмейтін міндетті қалдық 500 теңге.

Акциялар аясында есептелген бонустық теңгерім қайтарылмайды

Ай сайынғы абонементтер тек Қазақстан Республикасының тұрғындары үшін қол жетімді.

 

 

 1. ЖАЛДАУ ҚҰНЫ

 

Сапардың ұзақтығы

Құны, теңге

1

0-ден 30 минутқа дейін (0,5 сағат)

Абонемент құнына қосылған **

2

31-ден 60 минутқа дейін (1 сағатқа дейін)

100

3

61-ден 120 минутқа дейін (2 сағатқа дейін)

250

4

121-ден 180 минутқа дейін (3 сағатқа дейін)

500

5

181 минуттан бастап және әр келесі сағаттан (3 сағаттан)

1 000

** Кез келген тарифтік жоспарда 30 минутқа дейінгі әр сапар жазылым бағасына қосылған. Бұл ретте сапарлар арасындағы үзіліс кем дегенде 30 (отыз) секунд болуы қажет.

 

 

 

 

 1. ТӘУЛІКТІК АБОНЕМЕНТТЕР

 

Абонементтер

Тарифтік жоспар, теңге

Тәуліктік абонемент уақыттың бір бөлігін төлемей, «Барлығы қамтылған» түрінде сатып алынған күндер үшін беріледі

1

1-тәуліктік абонементі («24 сағат»)

3 500

2

3- тәуліктік абонементі («72 сағат»)

9 000

3

7- тәуліктік абонементі («168 сағат»)

17 500

Тәуліктік абонементті пайдалану үшін 37 500 (отыз жеті мың бес жүз) теңге мөлшерінде Депозиттік кепіл төлеу қажет.

Велосипедті «24 сағат», «72 сағат», «168 сағат» жалдау мерзімінен көп пайдаланған жағдайда 1 (бір) күн үшін 3500 (үш мың бес жүз) теңге мөлшеріндегі абоненттік төлем автоматты түрде кепіл сомасынан алынады.

Жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін кепіл карта иесінің банктік ережесіне сәйкес онлайн түрде қайтарылады

Кепіл соманын қайтару екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істеу ережелеріне байланысты өзгеруі мүмкін

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне тек тәуліктік абонементі қолжетімді.

 

 1. АЙЫППҰЛДАР

 

Бұзушылық түрлері

Айыппұл, теңге

1

Кешіктіріп қайтару (велосипедті Велосипедтерді жалдау пунктінде алған сәттен бастап 24 сағат өткеннен кейін) *

30 000/ тәулік үшін + жалдаудың нақты құны

2

Жалау кезінде велосипедтің зақымдануы, жоғалуы немесе істен шығуы

Бұл сома Жалға берушінің жаңа велосипедті сатып алуға немесе қалпына келтіруге жұмсалған шығындары мөлшеріне, оның ішінде үшінші тұлғалардың қатысуымен анықталады

3

Жол-көлік оқиғасы

Келтірілген залалға сәйкес қаралады

* Егер велосипед ай сайынғы абоенмент бойынша жалдау басталғаннан бастап 24 сағат өткеннен кейін Велосипедтерді жалдау пунктіне (велостанцияға) қайтарылмаса, ұрланған деп саналады.