Документы для получения скидок
Жеңілдік картасын алу үшін:
- студенттерге оқу орнынан анықтама мен студенттік билет көрсету керек;
- зейнеткерлерге зейнеткерлік күәлік көрсету керек;
- 3 топ мүгедектеріне зейнеткерлік күәлік немесе мүгедектік туралы анықтама көрсету керек.